Formulář pro odstoupení od smlouvy

Adresa pro vrácení zboží: Arduo s.r.o., 28. října 102/243, Ostrava 70900, tel. 737 358 502

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Oznamuji/oznamujeme Vám, že tímto ve smyslu ust. § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, odstupuji/odstupujeme od smlouvy o nákupu následujícího zboží: ……………………….....

Zboží bylo objednáno dne ……………… a doručeno dne …………………….Kupující:

Objednávka č.: ........................

Jméno a příjmení: ……………........

Adresa: …………………….

Číslo bankovního účtu: .......................................

 

V …………...........  dne ………………….

……………………………..
podpis