Reklamační formulář

 

Adresa pro vrácení zboží: Arduo s.r.o., 28. října 102/243, Ostrava 70900, tel. 737 358 502

 

Reklamační formulář

Zboží bylo objednáno dne ……………… a doručeno dne …………………….Kupující:

Objednávka č.: ........................

Jméno a příjmení: ……………........

Adresa: …………………….

Reklamované zboží: ...............................

Popis závady: ...........................................

.....................................................................

Preferovaný způsob vyřízení reklamace:

a) oprava

b) výměna

c) sleva

d) jiný

 

Vyřízení reklamace očekávám nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

 

V …………...........  dne ………………….

……………………………..
podpis